Etikett: energihus

SIP Hus – Ditt Moderna & Framtidsanpassade Ölandshus

SIP Hus – Ditt Moderna & Framtidsanpassade Ölandshus

Bild på att Bygga hus SIP panel ÖlandSIP:s utveckling har haft många drivande faktorer som hjälpt att utveckla denna moderna men smarta hus.

Från skillnad från andra hus så har fokusen varit att vara miljövänlig, ökade kvalitetskrav och kostnadsmedvetenhet inom byggbranschen.

En stor men oväntad faktor som hjälpte till med tillväxten ganska rejält var orkanen Katrina i USA. För alla andra hus som var byggda med andra metoder var jämnade med marken då nästan alla SIP hus stod kvar.

Metoden har fortfarande den största marknaden i USA men den har börjat växa med stor fart i Europa.

SIP hus är populära

I dagsläget så är SIP-hus väldigt populärt i Tyskland och Österrike men även Japan där metoden växer sig stadigt. Och det är inte så konstigt att denna typ av bygge blivit så populär då dessa löper mindre risk för mögel, termit attacker men även en bättre andrahandsvärde.

Men viktigast är den starka konstruktionen som kan klara av tornado och jordvävningar som traditionella fackverkskonstruktioner inte uppnår.

Fördelar med SIP-hus

  • En av de största fördelarna är den extrema isoleringen. Ett hus som minimerar all värmeförlust som resulterar i en minimal tillförande av värme.
  • Ditt hus kommer att huvudsakligen bli uppvärmt av energin i själva huset. Det inkluderar energikällor som kroppsvärme och spillvärme från elektriska apparater.
  • Återanvändning av energin som alstras i huset är uppe på 90-95 procent vilket minimerar kostnaderna avsevärt.
  • Och du kanske undrar om luften och värmen bara går runt och runt. Detta smarta hus har en mekanisk ventilation som säkerställer att all luft byts ut kontinuerlig i huset.
  • Huset består av ett klimatskal och hög omsättning av luft som resulterar i en jämn inomhustemperatur utan risk för kallras och drag i huset.
  • Vanliga traditionella hus har oftast inte tillräckliga ventilationer för kostnaderna skulle bli allt för höga om man ska byta ut luften ett flertal gånger per dygn.
  • Istället sker ventilationen genom självdrag genom läckor i byggnaden. I detta läge så ökar risken för mögel då kondens uppstår i väggarna och att inte tala om slöseri på energin som den medför.

SIP-paneler, miljövänligt är det också

Bild hantverkare bygger SIP hus på ölandSIP står för “Strukturella Isolerade Paneler” som är ett sammansatt byggmaterial som består av ett isolerat skikt av styv kärna mellan två lager av behandlade skivor.

Kortfattat innebär det att en SIP panel är en solid cellplatskärna som med högt tryck limmar olika skivmaterial tills den formar en extrem stark panel.

Vilket ger en homogen och fruktsäker konstruktion med den bästa tänkbara isoleringsvärde.

SIP panelerna har samma strukturella egenskaper som en I-balk som är en bärande och viktig del av huset. SIP panelerna fungerar som en I-balk och används som tak, mellanväg, yttervägg, fundament och golv.

I slutändan så blir SIP som isolering, ångspärr, reglar och vindskydd i ett.